• Tomato ketchup 91

  ເຂົ້າ ໜົມ ໝາກ ເລັ່ນ 91

  ບໍລິສັດ Hebei Tomato ອຸດສາຫະ ກຳ ຈຳ ກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ທີ່ເມືອງ Hebei ປະເທດຈີນ, ການລົງທືນທັງ ໝົດ ແມ່ນ 3.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະປTomອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກຊະນິດ, Sachet Tomato Paste, ແລະ Tomato Ketchup. ວັດຖຸດິບແມ່ນມາຈາກການປູກພືດ ໃໝ່ ຂອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກໆປີ, ເນື້ອໃນຂອງ lycopene ສູງກວ່າ 60% ໂດຍສະເລ່ຍເພາະວ່າເວລາທີ່ແສງແດດດົນນານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໝາກ ເລັ່ນແມ່ນມີ lycopene ທີ່ສູງກວ່າ, ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມຫນຽວ, ເປັນເອກະພາບແລະສິບ ...
 • Tomato ketchup 34

  ketchup ໝາກ ເລັ່ນ 34

  ບໍລິສັດ Hebei Tomato ອຸດສາຫະ ກຳ ຈຳ ກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ທີ່ເມືອງ Hebei ປະເທດຈີນ, ການລົງທືນທັງ ໝົດ ແມ່ນ 3.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະປTomອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກຊະນິດ, Sachet Tomato Paste, ແລະ Tomato Ketchup. ວັດຖຸດິບແມ່ນມາຈາກການປູກພືດ ໃໝ່ ຂອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກໆປີ, ເນື້ອໃນຂອງ lycopene ສູງກວ່າ 60% ໂດຍສະເລ່ຍເພາະວ່າເວລາທີ່ແສງແດດດົນນານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໝາກ ເລັ່ນແມ່ນມີ lycopene ທີ່ສູງກວ່າ, ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມຫນຽວ, ເປັນເອກະພາບແລະສິບ ...
 • Tomato ketchup 18

  ກະແລັມ ໝາກ ເລັ່ນ 18

  ບໍລິສັດ Hebei Tomato ອຸດສາຫະ ກຳ ຈຳ ກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ທີ່ເມືອງ Hebei ປະເທດຈີນ, ການລົງທືນທັງ ໝົດ ແມ່ນ 3.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະປTomອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກຊະນິດ, Sachet Tomato Paste, ແລະ Tomato Ketchup. ວັດຖຸດິບແມ່ນມາຈາກການປູກພືດ ໃໝ່ ຂອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກໆປີ, ເນື້ອໃນຂອງ lycopene ສູງກວ່າ 60% ໂດຍສະເລ່ຍເພາະວ່າເວລາທີ່ແສງແດດດົນນານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໝາກ ເລັ່ນແມ່ນມີ lycopene ທີ່ສູງກວ່າ, ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມຫນຽວ, ເປັນເອກະພາບແລະສິບ ...
 • Tomato ketchup 02

  ກະແລັມ ໝາກ ເລັ່ນ 02

  ບໍລິສັດ Hebei Tomato ອຸດສາຫະ ກຳ ຈຳ ກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ທີ່ເມືອງ Hebei ປະເທດຈີນ, ການລົງທືນທັງ ໝົດ ແມ່ນ 3.75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະປTomອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກຊະນິດ, Sachet Tomato Paste, ແລະ Tomato Ketchup. ວັດຖຸດິບແມ່ນມາຈາກການປູກພືດ ໃໝ່ ຂອງ ໝາກ ເລັ່ນທຸກໆປີ, ເນື້ອໃນຂອງ lycopene ສູງກວ່າ 60% ໂດຍສະເລ່ຍເພາະວ່າເວລາທີ່ແສງແດດດົນນານ. ເພາະສະນັ້ນ, ໝາກ ເລັ່ນແມ່ນມີ lycopene ທີ່ສູງກວ່າ, ມີຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະຄວາມຫນຽວ, ເປັນເອກະພາບແລະສິບ ...